تبلیغات
Virtual City - سازمان مجازی
Virtual City

سازمان مجازی

پنجشنبه 30 آبان 1387

نویسنده: حسینی | طبقه بندی:شهر مجازی، 

سازمان های مجازی

                                

نویسندگان مختلف تعاریف متفاوتی از سازمان مجازی ارائه داده و هریك از منظری خاص به این مقوله پرداخته اند؛ برخی آنرا شكلی ازارتباطات دور دانسته اند (S.Cohn,1997) و توسعه فناوری اطلاعات و افزایش ظرفیت های ارتباطی مانند شبكه های جهانی و هوش مصنوعی را در تكامل آن بسیار موثر دانسته اند .(Olery;Kokka;Plant,1999)

گروهی دیگر معتقند كه سازمان مجازی شبكه ای از سازمان هاست كه اگرچه خود هویتی مستقل ندارد و سایر سازمان ها به آن موجودیت می دهند اما كارآیی و اثربخشی آن بسیاربیشتر از سازمان های بزرگ و مستقل است .(E.Gummesson,1996)

برخی نیز از دیدگاه منابع انسانی به مطالعه سازمان مجازی پرداخته اند و آن را الگویی برای ایجاد تعاملات جمعی میان گروه های كاری و كاركنانی دانسته اند كه در محیط های دور از هم پراكنده اند اما سازو كارهای ارتباطی آن ها را به هم پیوند داده و امكان اثربخشی تلاش های جمعی گروه های متفرق را فراهم نموده است .(D.Barry&M.Elmes,1997)

تاریخچه سازمان های مجازی

بحث سازمان مجازی برای اولین بار توسط موشیویتز به صورت بحثی كاملا آكادمیك در سال 1986 ارائه شد . بعد از وی محققان دیگر به بحث های متنوع از مفهوم سازمان مجازی پرداختند كه به طور مثال می توان به بحث های شركت های مجازی توسط فگل و كولدمان وعملكرد مجازی توسط هاردیگر و كارخانجات مجازی توسط مك آفی و آبتون اشاره كرد .[1]

ویژگی های سازمان مجازی

در مطالعه سازمان مجازی بایستی تغییراتی كه بستر لازم برای شكل گیری اشكال جدید سازمانی را فراهم نموده اند در نظر داشت در واقع زمانی كه قصد داریم تا ممیزات این شكل جدید را برشماریم بایستی ویژگی های فضای مجازی را درنظر داشته باشیم .به شكل بسیار اجمالی می توان به دو ویژگی مهم سازمان های مجازی كه ازدو خصیصه مهم فضای سایبر نشات می گیرند اشاره كرد :

سازمان های مجازی سازمان هایی فراتر از مكان

در این وضعیت سازمان بیش از هرچیز یك شبكه است نه یك دفتر.(هنری ‏: 283)

 سازمان های مجازی با شكستن مرزهای مكانی توانسته اند نیروهای خود را از اقصی نقاط دنیا رهبری كنند .نمونه بارز چنین سازمان هایی شركت آمازون است كه به عنوان نماد معتبر سازمان مجازی دارای دفتر وسیعی در بردفوردشایر انگلیس است البته دفتر فروش آن درنقاط مختلف دنیا به صورت 24 ساعته فعال است و دقیقا به همین دلیل است كه این شركت با سابقه 10 ساله به فروش بیش از 3/1 میلیارد دلار در سال دست یافته است .

سازمان های مجازی سازمان هایی فراتر از زمان

سازمان های مجازی مفهوم زمان را نیز دگرگون ساخته اند در این سازمان ها زمان فعالیت اداری به ساعات مشخصی در طول روز محدود نمی شود بلكه سازمان های جدید در تمام 24 ساعت مشغول فعالیت هستند . به عنوان نمونه هم اكنون مركز تحقیقات CERN بزرگترین مركز تحقیقات فیزیك بنیادی در شهر زنو به طور همزمان و یكپارچه فارغ از مرزهای زمانی توان متخصصین این  حوزه در سراسر جهان را به كار گرفته است و به زودی مركز فیزیك بنیادی ایران نیز به این شبكه خواهد پیوست . به این ترتیب سرمایه مادی و نیروی انسانی زمانی كه بخشی از جهان درخاموشی به سر می برد در بخش دیگر مشغول فعالیت هستند و در جهت ایجاد پویایی در اقتصاد و تجارت جهانی گام بر می دارند .

تفاوت سازمان مجازی و اداره مجازی

به منظورفهم دقیق تر سازمان مجازی بایستی تفاوت های ان را از مقوله مهم دیگری به نام اداره مجازی تفكیك كرد ؛دراداره مجازی فناوری جایگزین بسیاری از فضاهای فیزیكی واحد می شود در حالی كه در سازمان مجازی با تدارك فعالیت ها ازخارج از سازمان هدف های سازمان تحقق پیدا می كند .

اداره مجازی 

برخی از سازمان ها در دهه های اخیر به حذف بسیاری از ادارات و دفاتر خود پرداخته اند . به زعم ان ها كارعملی است كه باید انجام شود نه جایی كه فرد به ان جا برود درواقع جمله مصطلح سركاررفتن كه كه درآن كار با یك محیط فیزیكی برابر دانسته می شود در عصر حاضر و با طرح مفهوم اداره مجازی معنی پیشین خود را از دست داده است.

درواقع اداره مجازی معرف نوعی كار به صورت متحرك و دور از دفاتر كار سنتی است كه می توانیم آن را در یك پیوستار نشان دهیم

در ابتدای پیوستار نوعی اداره مجازی قرار دارد كه در آن كاركنان دارای دفاتر ثبت هستند اما در مواردی كارها را در خانه انچام می دهند این نوع اداره مجازی را اداره مجازی موردی [2]می نامیم .

در نوع دوم اداره مجازی كاركنان تنها زمانی كه به دفتر ثابت نیاز دارند آن را از دفتر مركزی درخواست و دفتری را برای مدتی معین برای خود ذخیره می كنند مانند برخی از سازمانهای خدماتی كه كارشان را در محل متعلق به مشتری انجام می دهند كه برای پاره ای از امورمانند مذاكره یا عقد قرارداد از این نوع اداره مجازی استفاده و سپس آن را ترك می كنند .عكلكرد این اداره مجازی مانند ذخیره كردن جا در هتل است از این رو اصطلاحا شیوه مهمانخانه ای[3] نامیده می شود

در نوع سوم نیزكاركنان دفترثابت ندارند و درحركت اند اما باید در فواصل زمانی مشخص به واحد اداری مراجعه كنند و گزارش دهند به عنوان مثال كاركنان شركت های تبلیغاتی كه در طول روز در سطح شهر مشغول به كارند و پس ازخاتمه كار گزارش خود را به واحد مربوطه ارائه می دهند .این نوع اداره مجازی وابسته[4] نامیده می شود .(الوانی ٬ 1387: 385)

چهارمین نوع كاردرخانه[5] نامیده می شود . در این حالت كاركنان سازمان در خانه مشغول  كار هستند و هیچ نوع دفتر كاری ندارند .به عنوان مثال كاركنان بخش خدمات به مشتریان می توانند  در منزل تقاضاها را دریافت كنند و از طریق كامپیوتر به اداره مركزی اطلاع دهند و به محل مشتری مراجعه كنند .

و اما نوع پنجم ؛ در این شكل كاركنان كاملا متحرك[6] هستند در طول روز تنها د رمحل مربوط به مشتری مشغول به كارند و تلفن و کامپیوتر کیفی به همراه دارند. (T.H.Davenport, K.Pearlson,1998)

سازمان مجازی

برای توضیح سازمان مجازی در ابتدا بهتر است تا الگویی تحت عنوان زنجیره ارزشی که به عنوان مفهومی بسیار حائز اهمیت درمباحث مدیریتی را توضیح دهیم .( الوانی ، 1387: 387)

با توجه به اینکه واگذاری و احاطه فعالیت ها به خارج سازمان مهم ترین خصیصه است بنابراین زنجیره ارزشی ابزاری مناسب برای تعیین فعالیت های قابل واگذاری در طول زمان است .الگوی مذکور به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا بتوانند درمورد واگذاری یا حذف فعالیت ها و یا انجام آن ها با مشارکت سازمان های دیگر تعیین تکلیف کنند .(همان منبع : 387و388)

و اما اشکال سازمان مجازی عبارتند از : سازمان های پارندی ، سازمان های شبکه ای ، سازمان های بدون مرز

در سازمان پارندی فعالیت های غیراستراتژیک در زنجیره ارزشی مشخص و به واحدهای خارجی محول می شود . کاهش هزینه های سازمان ، تمرکز نیروی مدیریت بر روی فعالیت های اصلی و اساسی و دارای مزیت های رقابتی و استفاده از کمیت های اندک برای رسیدن به کیفیت های بالا از مهم ترین مزایای این قبیل سازمان ها محسوب می شود .

سازمان شبکه ای که از شبکه ای از سازمان ها تشکیل شده و با راتباطات درونی و بیرونی ، گروه های کارشایسته و متخصص ،انعطاف پذیری بالا ،محور قراردادن مشتریان و هماهنگی کامل با شرکای بیرونی ، پیش بینی امکان دعوت از شرکای بیرونی درصورت نیازو فراهم شدن زمینه رقابت میان شرکا و خاصیت هم افزایی(synergism) و امکان بهره برداری بیشترازفرصت های موجود و در نهایت تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی  به مثابه شکلی مناسب برای انجام کار درمحیط های متغیرامروزی مطرح شناخته شده است .(Calbraith&Laeler,1993)

سازمان بدون مرز:در ساختارهای نوین سازمانی  برخلاف اشکال سنتی جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی ، مشتریان و تولید کنندگان و سایر واحدها برقرار است و تلاش می شود تا با ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف هدف سازمان با کارآیی و اثربخشی تحقق یابد . سازمان بدون مرز را سازمان بدون بدون ساختار[7] و سازمان پراکنده [8]نیز نامیده اند .


نتیجه گیری

گرچه در عصر حاضر موج جدید سازمان مجازی همه سازمان ها را به شکلی تحت تاثیر قرار داده اند و فشار بسیاری بر مدیران سازمان ها وارد است که شکل سنتی مدیریت سازمان را  تغییر دهند و سازمان را به سمت مجازی شدن پیش ببرند اما این تغییرات سریع امکان تقویت واحدهای درونی و ساختار اصلی سازمان را عملا از بین می برند و حتی ممکن است مزایای سازمان درعمل به ضرر سازمان بینجامند .( .( الوانی ، 1387: 391)

هماهنگی واحدهای کوچک و بزرگ داخلی و خارجی  در زمینه وظایف و اهداف و کنترل فعالیت آنها در عمل بسیار مشکل خواهد بود .

فراهم شدن بسترلازم برای خلاقیت و نواوری یکی از مهم ترین دلایل شکل گیری سازمان های مجازی اعلام شده که با توجه به نمونه های کنونی سازمان های مجازی تاحد نسبتا زیادی در این زمینه موفق عمل کرده اند البته بایستی به خاطر داشت که برای موفق شدن در این حوزه پیش از هرچیز باید منطق ویژه فضای مجازی و مختصات آن را درک کرد .

منابع

الوانی،م(1387)، مدیریت عمومی،نشر نی ، چاپ سی و دوم ، تهران

رجب بیگی ، م ،علی هاشمی ، سروشا معیر و پیمان سالاری () سازمان های مجازی از تئوری تا عمل ،فصلنامه تدبیر ،شماره 151

هنری ،چ ()، آینده غیر از گذشته است : سازمان فردا ،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،تهران[1] - سازمان مجازی مهدی رسول زاده تدبیر شماره 141

[2] - Occasoional

[3] - Hoteling

[4] - Tethered

[5] - Home- based

[6]  - Fully mobiling

[7] -Disorgenization

[8] - Disaggregated

نظرات() 
https://gynaecologischekankervragen.nl/penirium/
شنبه 5 مرداد 1398 11:28 ب.ظ
The following data dining room table shows off just how
the normal penis amount is different as of country toward
voters. The space was present amounted in vogue loose dignity plus persons occur checked up who were
satisfied with their own manhood magnitude afterward failed
to receive hand manhood growth presented:
On the whole bold males sample that themselves next to injecting of various oils (such when coconut smear with oil) along with facthes (these kinds of since silicone or perhaps a
briny suspension), regularly without checkup watch.
These strategies might cause particularly dangerous irritations in addition to infections, as well as there isn't any evidence
that they do the job.
There's a variety of Penis Extension Pills in the marketplace in our
day. Many of them focus on the principle with the intention of the unprocessed plant based compounds soar blood
vessels issue for the male member. We gotten back that the capsule that will drives for one persona may not work towards the subsequent so you have to be well thought-out whenever pick
out the proper supplement for you personally. Out of your numerous tablet to facilitate contention to function, we now have elite more or less reputable study without a break ones part, as they've
already a attested reputation. They entertained a great ratings associated with purchasers furthermore renowned as the top supplements.

You can find many circle with the intention of looking to
wholesale capsules to further improve penis bulk. By paramount, they won’t impinge on a person by any means.

By the side of worst, they might hold drugs like sildenafil,
which in turn may be dangerous instead of staffs with
heart problems.
janes
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:12 ب.ظ
nice info
http://www.djtsurfacing.co.uk/about-us
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:23 ق.ظ
ブランドコピー安全代引き
https://www.deadvocatenwijzer.nl/reviews/aanrader
شنبه 31 فروردین 1398 01:01 ق.ظ
激安ブランドコピー通販
https://kubanfss.ru/eln
شنبه 31 فروردین 1398 01:01 ق.ظ
モンクレール ダウン2017秋冬新作ブランドスーパーコピー代引き通販専門店
https://www.hsq.de/index.php/beratung
پنجشنبه 29 فروردین 1398 06:15 ب.ظ
スーパーコピー時計,ブランドコピー販売[日本人気店ブランド品のコピー商品を買いましたが、偽物と知っていて買った場合、罪になるって本当ですか。今までに何度も買いました..
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/
پنجشنبه 29 فروردین 1398 06:14 ب.ظ
激安ブランドコピー バッグ、ハンドバッグショルダーバッグトートバッグ偽物財布、メンズバッグコピー通販
james621lara
جمعه 9 فروردین 1398 03:01 ب.ظ
this is a great post
https://games.lol
streetfood medan
چهارشنبه 22 اسفند 1397 08:53 ب.ظ
As you search the internet for info on child development, some of
the results would relate to proper education.
The western border is marked with the Andes, producing
some high altitude, singular places the location where the action of
the planet is clearly etched. Get away from the scorching heat of summer and go to Leh for the nice vacation and immerse yourself
inside the unspoiled beauty from the region
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 04:44 ب.ظ

Cheers. Lots of facts.

generico cialis mexico cialis daily safe dosage for cialis cialis usa cost cialis taglich buy name brand cialis on line non 5 mg cialis generici cialis australia org cialis herbs recommended site cialis kanada
Cialis generic
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:39 ب.ظ

You revealed this really well.
tadalafil 20 mg click now buy cialis brand calis non 5 mg cialis generici what is cialis cialis 5 effetti collaterali wow look it cialis mexico tadalafil 10 mg only best offers cialis use achat cialis en europe
cheap cialis
یکشنبه 22 بهمن 1396 11:11 ب.ظ
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.
How long does Achilles tendonitis last for?
شنبه 1 مهر 1396 09:20 ب.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme
in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job
and our whole community will be grateful to you.
Foot Pain
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:57 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to
your new updates.
foot pain after running
چهارشنبه 31 خرداد 1396 10:38 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this brilliant post.
Jerry
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:17 ق.ظ
Hey there! I've been reading your website for some time now and finally got the courage
to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!
Just wanted to say keep up the excellent work!
https://alonafeast.wordpress.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:34 ق.ظ
Hey there, You've performed a fantastic job.
I will definitely digg it and in my view recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this site.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:53 ب.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your
web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered
bright clear concept
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:13 ق.ظ
Hello it's me, I am also visiting this website daily, this
web page is actually pleasant and the viewers
are genuinely sharing good thoughts.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 07:25 ق.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this site, and article is genuinely fruitful
designed for me, keep up posting these types of content.
BHW
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:14 ق.ظ
Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!
مریم
شنبه 30 فروردین 1393 01:42 ب.ظ
خیلی مفید بود.
ممنون
مریم
شنبه 30 فروردین 1393 01:41 ب.ظ
:)
سه شنبه 16 آبان 1391 10:19 ب.ظ
سلام به نظرمن اگرمقدارمقاله بیشتربشه عالیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حسینی

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← نظرسنجی

  به نظر شما علت اصلی عدم استقبال مردم از خدمات الكترونیك در ایران چیست ؟← آخرین پستها

← نویسندگان

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :